Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Spiczyn

Oświadczenia majątkowe

Szczegółowe wyszukiwanie
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe - Dorota Baran
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Spiczyn
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
pierwsze oświadczenie majątkowe Radnego Gminy
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
oświadczenie majątkowe na 2 m-ce przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczacy Rady Gminy
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe - Artur Barczak
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Jawidzu
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jawidzu
Korekta oświadczenia majątkowego za 2018r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - kierownik jednostki organizacyjnej gminy
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jawidzu
Oświadczenie majątkowe za 2020r. Jerzy Bartosiewicz
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jawidzu
Rada Gminy
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
pierwsze oświadczenie majątkowe Radnego Gminy
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe radnego gminy za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Szkoła Podstawowa w Spiczynie
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Spiczynie
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - kierownik jednostki organizacyjnej gminy
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor GCK w Ziółkowie
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Spiczynie
Oświadczenie majątkowe za 2020r. Maria Bielecka
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Spiczynie
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły
Wieloosobowe stan. ds. księg. podatkowej wym. podatków i opłat
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - inspektor
Oświadczenie majątkowe Marta Błażejczak 2020r.
Stanowisko pracownika - Inspektor d/s ksiegowości podatkowej, wymiaru podatków i oplat
Oświadczenie majątkowe - upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu wójta
Stanowisko pracownika - Inspektor d/s ksiegowości podatkowej, wymiaru podatków i oplat
Urząd Stanu Cywilnego
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Oświadczenie majątkowe za 2020r. Magdalena Chudziak
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Gminne Centrum Kultury w Ziółkowie
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor GCK w Ziółkowie
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor GCK
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - kierownik jednostki organizacyjnej gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020r. Marek Chudzik
Stanowisko pracownika - Dyrektor GCK
Gminne Centrum Kultury
Oświadczenie majątkowe za 2106r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor GCK w Ziółkowie
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Ziółkowie
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
oświadczenie majątkowe na 2 m-ce przed upływem kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Oświadczenie majątkowe- Joanna Dejko
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe na 2 m-ce przed upływem kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe- Arkadiusz Dębała
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
pierwsze oświadczenie majątkowe Radnego Gminy
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
oświadczenie majątkowe radnego gminy za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - inspektor GOPS
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Oświadczenie majątkowe za 2020r. Izabela Dragan
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Rada Gminy
Pierwsze oświadczenie majątkowe Radnego Gminy
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
oświadczenie majątkowe radnego gminy za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Rada Gminy
pierwsze oświadczenie majątkowe Radnego Gminy
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
oświadczenie majątkowe radnego gminy za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Skarbnik Gminy
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2106r.
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020r. Joanna Grabowska
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
St. ds. zagospodarowania przestrzennego geodezji, geologii i zamówień publicznych
Oświadczenie majątkowe z 2018r.
Stanowisko pracownika - Kierownik referatu
Referat ds. gos. przestrz., gosp. komun. infrastrukt., ochr. środ. i zamówień publicznych
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik referatu
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
St. ds. zagospodarowania przestrzennego geodezji, geologii i zamówień publicznych
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Kierownik referatu - st.zagospodarowania przestrzennego, geodezji, geologii i zamówień publicznych
Oświadczenie majątkowe za 2020r. Renata Grabowska
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
Rada Gminy
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Gminne Przedszkole w Spiczynie
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Spiczynie
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - kierownik jednostki organizacyjnej gminy
Oświadczenie majątkowe za 2016r
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola
Oświadczenie majątkowe za 2020r. Joanna Iwańska
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe na 2 m-ce przed upływem kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Rada Gminy
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Sekretariat,kultura,sport,turystyka
Wieloosobowe stan. ds. księg. podatkowej wym. podatków i opłat
Oświadczenie majątkowe w związku z ustaniem stosunku pracy
Stanowisko pracownika - Podinspektor st. d/s ksiegowości podatkowej , wymiaru podatków i opłat
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - inspektor GOPS
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020r. Lidia Jóźwiak
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Rada Gminy
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodniczący Rady
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodniczący Rady
Rada Gminy
pierwsze oświadczenie majątkowe Radnego Gminy
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
oświadczenie majątkowe radnego gminy za 2018 rok
oświadczenie majątkowe na 2 m-ce przed upływem kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe - Bolesław Karpiński
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Spiczyn
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodniczący Rady
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Rada Gminy
pierwsze oświadczenie majątkowe Radnego Gminy
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Rada Gminy
pierwsze oświadczenie majątkowe Radnego Gminy
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
oświadczenie majątkowe radnego gminy za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Rada Gminy
pierwsze oświadczenie majątkowe Radnego Gminy
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe na 2 m-ce przed upływem kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe - Dariusz Kowal
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska
Stanowisko pracownika - Kierownik GOPS
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik GOPS w Spiczynie
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Kierownik GOPS
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - kierownik jednostki organizacyjnej gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020r. Krzysztof Krasowski
Stanowisko pracownika - Kierownik GOPS
Rada Gminy
pierwsze oświadczenie majątkowe Radnego Gminy
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
oświadczenie majątkowe radnego gminy za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Rada Gminy
pierwsze oświadczenie majątkowe Radnego Gminy
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Spiczyn
oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
oświadczenie majątkowe radnego gminy za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Rada Gminy
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
pierwsze oświadczenie majątkowe Radnego Gminy
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
oświadczenie majątkowe radnego gminy za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Rada Gminy
Pierwsze oświadczenie majątkowe radnego gminy
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Gminna Biblioteka Publiczna w Spiczynie
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor GBP w Spiczynie
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Spiczynie
Oświadczenie majątkowe za2018r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Biblioteki
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - kierownik jednostki organizacyjnej gminy
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Stanowisko pracownika - Dyrektor GBP
Oświadczenie majątkowe za 2020r. Dorota Matyjaszczyk
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie za 2018r.
Stanowisko pracownika - Stanowisko d/s prowadzenia sekretariatu i obsługi organizacyjnej urzędu
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
St. ds. prowadzenia sekretariatu i obsługi organizacyjnej urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Stanowisko d/s prowadzenia sekretariatu i obsługi organizacyjnej urzędu
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Stanowisko d/s prowadzenia sekretariatu i obsługi organizacyjnej urzędu
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020r. Katarzyna Niziołek - Dederko
Stanowisko pracownika - Inspektor d/s prowadzenia sekretariatu i obsługi organizacyjnej urzędu
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe na 2 m-ce przed upływem kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe - Andrzej Ochmiński
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe 2 m-ce przed upływem kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe - Michał Onyszko
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Z-ca wojta
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Wójta Gmminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Wójta
Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2018
Stanowisko pracownika - Z-ca Wójta Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Wójta Gminy
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Zastępca Wójta Gminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Wójta Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Wójta
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Zastępca Wójta
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020r Bernadeta Przybylska-Bartnik
Stanowisko pracownika - Z-ca Wójta
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe końcowe - rozwiązanie umowy o pracę
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe na 2 m-ce przed upływem kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe - Urszula Przybyś
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Spiczyn
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe 2 m-ce przed upływem kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe - Arkadiusz Sadura
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
pierwsze oświadczenie majątkowe Radnego Gminy
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Spiczyn
oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
oświadczenie majątkowe radnego gminy za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Rada Gminy
pierwsze oświadczenie majątkowe Radnego Gminy
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
oświadczenie majątkowe radnego gminy za 2018 rok
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Rada Gminy
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
oświadczenia majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - specjalista pracy socjalnej GOPS w Spiczynie
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Pracownik socjalny
Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - pierwsze oświadczenie.
Stanowisko pracownika - Pracownik socjalny
Oświadczenie majątkowe za 2020r. Marta Stadnik
Stanowisko pracownika - Specjalista pracy socjalnej
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe na 2 m-ce przed upływem kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Szalast
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pracy
Stanowisko pracownika - Kierownik GOPS
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Stanowisko pracownika - Kierownik GOPS
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Kierownik GOPS
Gminne Centrum Kultury
Oświadczenie majątkowe za okres do 30.06.2016r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Stanowisko pracownika - Dyrektor GCK
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe - Jan Wach
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
pierwsze oświadczenie majątkowe Radnego Gminy
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
oświadczenie majątkowe na 2 m-ce przed upływem kadencji
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe - Artur Zgierski
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe na 2 m-ce przed upływem kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe - Piotr Zwoliński
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe na 2 m-ce przed upływem kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe - Mirosław Żerebiec
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny