Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Spiczyn

Z-ca Wójta

Szczegółowe wyszukiwanie
Z-ca wojta
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Wójta Gmminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Wójta
Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2018
Stanowisko pracownika - Z-ca Wójta Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Wójta Gminy
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Zastępca Wójta Gminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Wójta Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Wójta
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Zastępca Wójta