Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Spiczyn

2009

ROK DOCHODY WYDATKI NADW/DEFICYT
PLAN - PRZED ZMIANAMI 10 482 020,00 zł 14 467 650,00 zł -3 985 630,00 zł
PLAN - PO ZMIANACH 10 563 300,00 zł 14 548 930,00 zł -3 985 630,00 zł
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ 3 193 787,00 zł 2 414 542,00 zł 779 245,00 zł
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE 5 798 398,00 zł 4 780 934,00 zł 1 017 464,00 zł
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
REALIZACJA - CAŁY ROK 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

 

od do