Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Spiczyn

Załatwianie spraw

Dni i godziny pracy urzędu:

Urząd Gminy Spiczyn -
poniedziałek-piątek
7.30 - 15.30
Urząd Gminy -

7.30 - 17.30 poniedziałek - środa

Godziny pracy komórek organizacyjnych urzędu

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w urzędzie
Urząd Stanu Cywilnego poniedziałek-piątek
7.30-15.30
poniedziałek-piątek
7.30-15.30
Stanowisko pracy ds. sekretariatu, obsługi organizacyjnej Urzędu i archiwum poniedziałek-piątek
7.30-15.30
poniedziałek-piątek
7.30-15.30
Wójt Gminy poniedziałek-piątek
7.30-15.30
poniedziałek-piątek
7.30-15.30
Skarbnik Gminy poniedziałek-piątek
7.30-15.30
poniedziałek-piątek
7.30-15.30
Stanowisko pracy ds. obsługi organów Gminy, kadr oraz BIP poniedziałek-piątek
7.30-15.30
poniedziałek-piątek
7.30-15.30
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej poniedziałek-piatek
7.30-15.30
poniedziałek-piątek
7.30-15.30
Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat poniedziałek-piatek
7.30-15.30
poniedziałek-piątek
7.30-15.30
Stanowisko pracy ds. rachunkowości podatkowej poniedziałek-piątek
7.30-15.30
poniedziałek-piątek
7.30-15.30
Stanowisko pracy ds. rolnictwa,ochrony środowiska i gospodarki komunalnej poniedziałek-piątek
7.30-15.30
poniedziałek-piątek
7.30-15.30
Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności, dow.osob. i tajnej kancelarii poniedziałek-piątek
7.30-15.30
poniedziałek-piątek
7.30-15.30
Stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego, geodezji i geologii poniedziałek-piątek
7.30-15.30
poniedziałek-piątek
7.30-15.30
Stanowisko pracy ds. inwestycji,utrzymania dróg oraz budownictwa poniedziałek-piątek
7.30-15.30
poniedziałek-piątek
7.30-15.30
Stanowisko pracy ds. obronności , obrony cywilnej, ochr.inf. i ppoż. poniedziasłek-piątek
7.30-15.30
poniedziałek-piątek
7.30-15.30
Stanowisko pracy ds. obsługi -woźny   -
Stanowisko pracy ds. integr.europ.,rozwoju Gminy, handlu i usług poniedziałek-piątek
7.30-15.30
poniedziałek-piątek
7.30-15.30
Stanowisko pracy ds. kontr. finans. kontr. wewn. oraz gospodarki nieruchom. poniedziałek-piątek
7.30-15.30
poniedziałek-piątek
7.30-15.30
Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat oraz rachunkowości podatkowej    
Stanowisko ds. egzekucji wtorek i czwartek 10.00 - 15.00  
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej 7.30 - 15.30  
ZESPÓŁ THINK TANK 7.30-17.30 od poniedziałku do środy.  
od do