Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Spiczyn

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych

Szczegółowe wyszukiwanie
Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Jawidzu
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jawidzu
Korekta oświadczenia majątkowego za 2018r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - kierownik jednostki organizacyjnej gminy
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jawidzu
Oświadczenie majątkowe za 2020r. Jerzy Bartosiewicz
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jawidzu
Szkoła Podstawowa w Spiczynie
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Spiczynie
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - kierownik jednostki organizacyjnej gminy
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor GCK w Ziółkowie
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Spiczynie
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły
Oświadczenie majątkowe za 2020r. Maria Bielecka
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Spiczynie
Gminne Centrum Kultury w Ziółkowie
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor GCK w Ziółkowie
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor GCK
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - kierownik jednostki organizacyjnej gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020r. Marek Chudzik
Stanowisko pracownika - Dyrektor GCK
Gminne Centrum Kultury
Oświadczenie majątkowe za 2106r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor GCK w Ziółkowie
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Ziółkowie
Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
Oświadczenie majątkowe na 31.12.2016r. zmiana stanowiska pracy
Stanowisko pracownika - Kierownik GZEAS
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - inspektor GOPS
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Oświadczenie majątkowe za 2020r. Izabela Dragan
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Gminne Przedszkole w Spiczynie
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Spiczynie
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - kierownik jednostki organizacyjnej gminy
Oświadczenie majątkowe za 2016r
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola
Oświadczenie majątkowe za 2020r. Joanna Iwańska
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - inspektor GOPS
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020r. Lidia Jóźwiak
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Schronisko Młodzieżowe w Zawieprzycach
Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
Oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawieprzycach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska
Stanowisko pracownika - Kierownik GOPS
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik GOPS w Spiczynie
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Kierownik GOPS
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - kierownik jednostki organizacyjnej gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020r. Krzysztof Krasowski
Stanowisko pracownika - Kierownik GOPS
Gminna Biblioteka Publiczna w Spiczynie
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor GBP w Spiczynie
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Spiczynie
Oświadczenie majątkowe za2018r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Biblioteki
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - kierownik jednostki organizacyjnej gminy
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Stanowisko pracownika - Dyrektor GBP
Oświadczenie majątkowe za 2020r. Dorota Matyjaszczyk
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe końcowe - rozwiązanie umowy o pracę
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
oświadczenia majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - specjalista pracy socjalnej GOPS w Spiczynie
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Pracownik socjalny
Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - pierwsze oświadczenie.
Stanowisko pracownika - Pracownik socjalny
Oświadczenie majątkowe za 2020r. Marta Stadnik
Stanowisko pracownika - Specjalista pracy socjalnej
Schronisko Młodzieżowe w Zawieprzycach
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoonego Schroniska Młodzieżowego
Oświadczenie majątkowe za 2019r. zakończenie pracy
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - kierownik jednostki organizacyjnej gminy
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe - zakończenie pracy w schronisku.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Schroniska Młodzieżowego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pracy
Stanowisko pracownika - Kierownik GOPS
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Stanowisko pracownika - Kierownik GOPS
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Kierownik GOPS
Gminne Centrum Kultury
Oświadczenie majątkowe za okres do 30.06.2016r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Stanowisko pracownika - Dyrektor GCK
Gimnazjum w Spiczynie im. Jana Pawła II
Oświadczenie majatkowe za 2015 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gimnazjum
Oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gimnazjum w Spiczynie
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gimnazjum
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - kierownik jednostki organizacyjnej gminy
Oświadczenia majątkowe za 2016r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor gimnazjum