Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Spiczyn

Udzielone upoważnienia i pełnomocnictwa

od do