Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Spiczyn

Oświadczenia majątkowe radnych

Szczegółowe wyszukiwanie
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe - Dorota Baran
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Spiczyn
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
pierwsze oświadczenie majątkowe Radnego Gminy
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
oświadczenie majątkowe na 2 m-ce przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczacy Rady Gminy
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe - Artur Barczak
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
Rada Gminy
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
pierwsze oświadczenie majątkowe Radnego Gminy
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe radnego gminy za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
oświadczenie majątkowe na 2 m-ce przed upływem kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Oświadczenie majątkowe- Joanna Dejko
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe na 2 m-ce przed upływem kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe- Arkadiusz Dębała
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
pierwsze oświadczenie majątkowe Radnego Gminy
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
oświadczenie majątkowe radnego gminy za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Rada Gminy
Pierwsze oświadczenie majątkowe Radnego Gminy
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
oświadczenie majątkowe radnego gminy za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Rada Gminy
pierwsze oświadczenie majątkowe Radnego Gminy
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
oświadczenie majątkowe radnego gminy za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Rada Gminy
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe na 2 m-ce przed upływem kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Rada Gminy
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Sekretariat,kultura,sport,turystyka
Rada Gminy
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodniczący Rady
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodniczący Rady
Rada Gminy
pierwsze oświadczenie majątkowe Radnego Gminy
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
oświadczenie majątkowe radnego gminy za 2018 rok
oświadczenie majątkowe na 2 m-ce przed upływem kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe - Bolesław Karpiński
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Spiczyn
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodniczący Rady
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Rada Gminy
pierwsze oświadczenie majątkowe Radnego Gminy
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Rada Gminy
pierwsze oświadczenie majątkowe Radnego Gminy
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
oświadczenie majątkowe radnego gminy za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Rada Gminy
pierwsze oświadczenie majątkowe Radnego Gminy
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe na 2 m-ce przed upływem kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe - Dariusz Kowal
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
pierwsze oświadczenie majątkowe Radnego Gminy
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
oświadczenie majątkowe radnego gminy za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Rada Gminy
pierwsze oświadczenie majątkowe Radnego Gminy
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Spiczyn
oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
oświadczenie majątkowe radnego gminy za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Rada Gminy
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
pierwsze oświadczenie majątkowe Radnego Gminy
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
oświadczenie majątkowe radnego gminy za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Rada Gminy
Pierwsze oświadczenie majątkowe radnego gminy
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020r. Katarzyna Niziołek - Dederko
Stanowisko pracownika - Inspektor d/s prowadzenia sekretariatu i obsługi organizacyjnej urzędu
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe na 2 m-ce przed upływem kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe - Andrzej Ochmiński
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe 2 m-ce przed upływem kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe - Michał Onyszko
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020r Bernadeta Przybylska-Bartnik
Stanowisko pracownika - Z-ca Wójta
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe na 2 m-ce przed upływem kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe - Urszula Przybyś
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Spiczyn
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe 2 m-ce przed upływem kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe - Arkadiusz Sadura
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
pierwsze oświadczenie majątkowe Radnego Gminy
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Spiczyn
oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
oświadczenie majątkowe radnego gminy za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radna Gminy
Rada Gminy
pierwsze oświadczenie majątkowe Radnego Gminy
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
oświadczenie majątkowe radnego gminy za 2018 rok
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Rada Gminy
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe na 2 m-ce przed upływem kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Szalast
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe - Jan Wach
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
pierwsze oświadczenie majątkowe Radnego Gminy
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
oświadczenie majątkowe na 2 m-ce przed upływem kadencji
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe - Artur Zgierski
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Gminy
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe na 2 m-ce przed upływem kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe - Piotr Zwoliński
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Gminy
oświadczenie majątkowe na 2 m-ce przed upływem kadencji
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe - Mirosław Żerebiec
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Spiczyn
Oświadczenia o stanie majątkowym
Stanowisko pracownika - Radny