Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Spiczyn

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i osoby wydające decyzje administracyjne

Szczegółowe wyszukiwanie
Urząd Gminy Spiczyn
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor p.o. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawieprzycach
Urząd Stanu Cywilnego
oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe za 2018r.
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Oświadczenie majątkowe za 2020r. Magdalena Chudziak
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Stanowisko pracy ds. rolnictwa,ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.03.2017r. zakończenie pracy w UG Spiczyn
Stanowisko pracownika - Inspektor d/s ochrony srodowiska i gospodarki komunalnej
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
Stanowisko pracownika - inspektor
Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
Stanowisko pracownika - inspektor
Stanowisko pracy ds. rolnictwa,ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Urząd Gminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Stanowisko pracownika - Kierownik referatu
Stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego, geodezji i geologii
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
Stanowisko pracownika - inspektor
Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
Stanowisko pracownika - inspektor
Urząd Gminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Oświadczenie za 2018r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor - st. d/s księgowości podatkowej, wymiaru podatków i opłat
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Stanowisko pracownika - Wieloosobowe stanowisko d/s ksiegowości podatkowej, wymiaru podatków i opłat
Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat oraz rachunkowości podatkowej
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat
Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
Stanowisko pracownika - podinspektor
Urząd Gminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Pracownik socjalny
Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe za 2019r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie za 2018r.
Stanowisko pracownika - Stanowisko d/s prowadzenia sekretariatu i obsługi organizacyjnej urzędu
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Urząd Gminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Stanowisko pracownika - Stanowisko d/s prowadzenia sekretariatu i obsługi organizacyjnej urzędu
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Stanowisko d/s prowadzenia sekretariatu i obsługi organizacyjnej urzędu
Urząd Gminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Urząd Gminy Spiczyn
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Stanowisko pracownika - Samodz. st. d/s obrony cywilnej, ochrony informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego i spraw ppoz.
Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pracy w dniu 12.01.2018r.
Stanowisko pracownika - Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, ochrony informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego oraz spraw przeciwpożarowych.
Stanowisko pracy ds. obronności , obrony cywilnej, ochr.inf. i ppoż.
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
Stanowisko pracownika - podinspektor
Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
Stanowisko pracownika - podinspektor